Privacybeleid


1. Verzamelen van persoonlijke gegevens

We zullen u altijd informeren voordat we uw persoonlijke gegevens verzamelen. We verzamelen op twee manieren informatie over u:

- Cookies
- Door u opgegeven informatie

Let op dat bepaalde persoonlijke gegevens vereist kunnen zijn om de functies van de website te gebruiken. Als u ervoor kiest om de relevante persoonlijke informatie niet te verstrekken, kunt u mogelijk niet de gewenste functie gebruiken.

Als u andere persoonlijke gegevens dan uzelf verstrekt, raden we u aan eerst de toestemming van deze personen te verkrijgen om deze informatie in te dienen.

2. Gebruik van persoonlijke informatie

We verzamelen persoonlijke informatie voor verschillende doeleinden, waaronder:

        
  • Nieuwsbrieven versturen
  • Orderverwerking

De verzamelde informatie is onder meer naam, adres, postcode, e-mail, telefoonnummer en in het geval van geslacht en leeftijd.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook voor andere doeleinden verwerken als we daar volgens de geldende wetgeving rechtmatig of toegewijd aan zijn.

We verstrekken in eerste instantie geen persoonlijke informatie aan derden, tenzij u hier uitdrukkelijk mee instemt. We kunnen uw persoonlijke gegevens echter wel delen met leveranciers en medewerkers die ons helpen met onze IT-activiteiten, hosting, enz. Onze leveranciers en partners streven naar gegevensverwerkingsovereenkomsten.

2.1 Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. U kunt meer lezen over ons gebruik van cookies in ons Cookiebeleid, dat u hier kunt vinden..

De verwerking van persoonlijke informatie die wij via cookies verzamelen, is gebaseerd op uw toestemming. U kunt meer lezen over de instemmingsvoorwaarden die worden gegeven in deel 3 hieronder.

Het doel van het gebruik van informatie verzameld via cookies is:

  • Verkeersmeting, te weten komen hoeveel mensen onze website bezoeken.
  • Gerichte advertenties op Facebook.
  • Om te detecteren of de gebruiker ons gebruik van cookies op de site heeft geaccepteerd.

3. Toestemming

Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen en verwerken wij uw persoonlijke gegevens in sommige gevallen op basis van uw toestemming.

U dient zich ervan bewust te zijn dat u uw toestemming op elk moment kunt intrekken. Dit kan gedaan worden door contact met ons op te nemen (zie contactgegevens in sectie 8 hieronder).

Als u uw toestemming intrekt, zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonlijke gegevens, tenzij we legitiem zijn of verplicht zijn om door te gaan met het verwerken of opslaan van uw persoonlijke gegevens op andere gronden, inclusief onder toepasselijk recht.

Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de legaliteit van de behandeling die heeft plaatsgevonden vóór intrekking van de toestemming.

Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat u niet volledig gebruik kunt maken van de functies die we aanbieden op onze website.

4. Beveiliging

We hebben passende technische en organisatorische waarborgen geïmplementeerd om een ​​adequaat beveiligingsniveau te waarborgen. Daarom doen we ons best om de kwaliteit en integriteit van uw persoonlijke gegevens te waarborgen.

5. Uw rechten

U hebt het recht om inzicht te krijgen in de persoonlijke gegevens die wij over u behandelen, met bepaalde uitzonderingen waarin de wet voorziet.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het verzamelen en verder verwerken van uw persoonlijke gegevens. Bovendien hebt u het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of ons te vragen om de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Als u daarom verzoekt, zullen we de persoonlijke informatie die we over u hebben opgeslagen zonder onnodige vertraging verwijderen, tenzij we op een andere basis kunnen blijven verwerken, bijvoorbeeld als verwerking vereist is om een ​​rechtsvordering vast te stellen of als nodig is om een ​​verzoek van u te beantwoorden.

In sommige gevallen hebt u ook het recht om een ​​samenvatting van uw persoonlijke informatie op te vragen in een gestructureerde en getypte indeling, en heeft u mogelijk het recht om deze informatie aan een andere gegevensbeheerder te laten overdragen.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten zoals hierboven beschreven, kunt u contact met ons opnemen (zie de contactgegevens in sectie 8 hieronder).

In verband met vragen over uw rechten, vragen wij u ons voldoende informatie te verstrekken om ons in staat te stellen uw vraag te verwerken, inclusief uw volledige naam en e-mailadres, zodat wij uw verzoek kunnen identificeren en beantwoorden. We zullen zo snel mogelijk en niet later dan een maand reageren op uw vraag.

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw persoonlijke informatie verwerken of de doeleinden waarvoor wij de informatie verwerken, neem dan gerust contact met ons op. U kunt ook een klacht indienen met:

Data Tilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 Copenhagen K
Telefoon: +45 33 19 32 00
E-mail: dt@datatilsynet.dk

6. Links naar andere websites, etc.

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites (websites van derde partijen) of voor de procedures die dergelijke derde partijen hebben voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. Wanneer u een website van derden bezoekt, lees dan het privacybeleid van de website-eigenaar en ander relevant beleid.

7. Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden ons het recht dit privacybeleid te wijzigen als gevolg van belangrijke wijzigingen in de wet, nieuwe technische oplossingen, nieuwe of verbeterde functies of om de website te verbeteren.

8. Contact

Als u wilt dat wij de persoonlijke informatie die wij over u hebben geregistreerd bijwerken, corrigeren of verwijderen of als u vragen hebt, bijvoorbeeld over het privacybeleid van Koed, neem dan contact met ons op zoals hieronder vermeld:

Koed A/S
Nyhåbsvej 16-18
8560 Kolind
Denmark
Email: info@koedbmw.com


(Bijgewerkt 18 mei 2018)

Kunnen we u helpen?